Privacybeleid

Als u een afspraak voor een van mijn diensten maakt (zowel mondeling, telefonisch, als via e-mail) worden aan u bepaalde persoonsgegevens gevraagd en verwerkt.

De volgende gegevens worden verwerkt:

  • Naam

  • Adres

  • Telefoonnummer

  • e-mail adres

  • het consult/de workshop/cursus waar u zich voor aanmeldt

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om u te kunnen bereiken als dat nodig is en voor het opmaken van een factuur. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt bij het online coachingstraject.

Indien u hiermee akkoord gaat zal het e-mailadres ook gebruikt worden om u op gezette tijden een nieuwsbrief te doen toekomen. U heeft altijd de mogelijkheid zich uit te schrijven voor deze mailcontacten.

De gegevens worden bewaard in een op passende wijze beveiligd dossier en worden niet met derden gedeeld, behalve indien dit nodig is voor het verwerken van de financiële gegevens via mijn boekhouder of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist in verband met de bewaartijd voor de belastingdienst.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens er zijn verwerkt dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Ik behandel uw verzoek in beginsel binnen een maand.

Indien u uw gegevens wilt aanpassen of laten verwijderen dan kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen via marvrila1@gmail.com.

Dit privacyreglement kan gewijzigd worden indien noodzakelijk. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.