Rouwverwerking


Liefdevolle begeleiding van de lichtwereld bij rouw en verlies. Rouw heeft vele kanten en ieder beleeft het op zijn eigen manier. Het verlies van een dierbare heeft grote impact op het leven. Hoe nu verder zonder de liefde en de steun van diegene die je zo dierbaar was? Komt er ooit een eind aan de pijn en het verdriet? Waar is hij of zij nu?

Dat zijn vragen die kunnen spelen als iemand is overleden. Maar wat als diegene doorleeft in een andere vorm? Wat als we de steun en de liefde nog steeds kunnen ontvangen ook al is deze persoon niet meer fysiek aanwezig? Wat als we niet alleen zijn en we nog steeds kunnen communiceren met hen die zijn overgegaan naar de ongeziene wereld?

Deze en andere vragen wil ik graag bespreekbaar maken. Het kan het gemis zoveel dragelijker maken als je weet dat je niet alleen bent en dat de energetische verbinding altijd blijft bestaan. Daarom organiseer ik een keer in de twee weken op de vrijdagavond een meeting voor een ieder die hier graag in wil anticiperen.

Tijdens deze avond wordt onder andere gebruik gemaakt van het boek "Hemeltaal" van Bonnie Bessem. Zij is een medium dat reeds vele jaren ervaring heeft met de ongeziene wereld. Nadat haar vader is overleden ontving ze al snel zijn liefdevolle lessen die niet alleen voor haar zijn bestemd maar voor een ieder die er voor open staat. Ik kan het boek aan iedereen aanraden maar als je aan deze meeting deelneemt is het zeker van belang dat je het boek ook zelf bij je hebt. We bespreken namelijk elke keer een ander hoofdstuk uit het boek.

Heb je wel affiniteit met dit onderwerp maar wil je het liever niet in een groep bespreken? Dan is er natuurlijk ook altijd de mogelijkheid voor een telefonisch consult zoals beschreven bij "Engelenreading".